hc lomnice nad popelkou
Klub, 14.07.2022
Mimořádná VH HC
Mimořádná VH HC
L O M N I C E - P O Z V Á N K A na mimořádnou Valnou hromadu Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou z.s., která se bude konat v pondělí 25.7.2022 v 18.00 hodin v městkém kině v Lomnici nad Popelkou.
Program :
1. Zahájení
2. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení Jednacího a volebního řádu mimořádné Valné hromady
4. Odvolání členů Výkonného výboru
5. Schválení Jednacího a volebního řádu Výkonného výboru
6. Návrh změny stanov
7. Představení kandidátů do Výkonného výboru (cca 2 minuty/kandidát)
8. Volba členů Výkonného výboru
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
Žádáme kandidáty do výkonného výboru, aby své kandidatury oznámili nejpozději do 21.7.2022 do 24 hodin a to, písemně nebo e-mailem na adresu: info@hclomnice.cz. Kandidátem do výkonného výboru může být pouze člen spolku, kterému je více jak 18 let a čestně prohlásí, že je plně způsobilý k právním úkonům, je svéprávný a bezúhonný. Pokud nebude mimořádná valná hromada schopna se usnášet, bude se konat náhradní mimořádná valná hromada ve stejném termínu v 18:30 hodin s nezměněným programem. Žádáme členy, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit mimořádné valné hromady klubu, aby vyplnili plnou moc k jejich zastupování jinému členovi s pokyny, jak má jeho jménem hlasovat.