hc lomnice nad popelkou
Klub, 14.06.2021
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KLUBU
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KLUBU
L O M N I C E - V pátek 25.6.2021 v 18.00 hodin se v Restauraci Zimní stadion bude konat Valná hromada Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou z.s..
Program :
1. Zahájení
2. Schválení programu VH
3. Volba komisí a zapisovatele
4. Zpráva VV HC Lomnice o činnosti spolku
5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2019 a za rok 2020
6. Zpráva revizní komise
7. Schválení hospodářského výsledku za rok 2019 a 2020 a rozhodnutí o jeho užití
8. Schválení změny stanov spolku
9. Volba členů výkonného výboru a revizní komise
10.Schválení výše, splatnosti a způsobu placení členských příspěvků
11.Schválení Výroční zprávy za rok 2019 a za rok 2020
12.Schválení dlouhodobé sportovní strategie klubu
13.Diskuse
14.Usnesení
15.Závěr:
Pokud nebude valná hromada schopna se usnášet, bude se konat náhradní valná hromada ve stejném termínu v 18.30 hodin s nezměněným programem.Žádáme členy, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit Valné hromady klubu, aby vyplnili plnou moc k jejich zastupování jinému členovi.V průběhu valné hromady obdrží každý zúčastněný člen občerstvení (večeři a nápoj).