hc lomnice nad popelkou
Klub, 31.05.2023
Pozvánka na VH HC
Pozvánka na VH HC
L O M N I C E - POZVÁNKA na Valnou hromadu Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou z.s., která se bude konat v pátek 23.6.2023 v 18.00 hodin v Restauraci Zimní stadion

Program :

1. Zahájení
2. Schválení programu VH
3. Volba komisí a zapisovatele
4. Zpráva VV HC Lomnice o činnosti spolku
5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2022
6. Zpráva revizní komise
7. Schválení hospodářského výsledku za rok 2022 a rozhodnutí o jeho užití
8. Schválení výše, splatnosti a způsobu placení členských příspěvků
9. Schválení Výroční zprávy za rok 2022
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Pokud nebude valná hromada schopna se usnášet, bude se konat náhradní valná hromada ve stejném termínu v 18.30 hodin s nezměněným programem.Žádáme členy, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit Valné hromady klubu, aby vyplnili plnou moc k jejich zastupování jinému členovi. V Lomnici nad Popelkou dne 17.05.2023, předseda Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou, z.s., Jaromír Dlouhý v.r. Materiály k VH jsou k dispozici členům v KIS.