hc lomnice nad popelkou
Klub, 22.05.2024
Valná hromada 2024
Valná hromada 2024
L O M N I C E - POZVÁNKA na Valnou hromadu Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou z.s., která se bude konat v pondělí 24.6.2024 v 18.00 hodin v Restauraci Zimní stadion.

Program :
1. Zahájení
2. Schválení programu VH
3. Volba komisí a zapisovatele
4. Zpráva VV HC Lomnice o činnosti spolku
5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2023
6. Zpráva revizní komise
7. Schválení hospodářského výsledku za rok 2023 a rozhodnutí o jeho užití
8. Schválení výše, splatnosti a způsobu placení členských příspěvků
9. Schválení Výroční zprávy za rok 2023
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Pokud nebude valná hromada schopna se usnášet, bude se konat náhradní valná hromada ve stejném termínu v 18.30 hodin s nezměněným programem.
Žádáme členy, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit Valné hromady klubu, aby vyplnili plnou moc k jejich zastupování jinému členovi.
Předseda Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou, z.s., Jaromír Dlouhý v.r.