hc lomnice nad popelkou
Klub, 16.06.2022
Valná hromada HC
Valná hromada HC
L O M N I C E - V úterý 28.6.2021 v 18.00 hodin se v Restauraci Zimní stadion bude konat Valná hromada Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou z.s..
Program :
1. Zahájení
2. Schválení programu VH
3. Volba komisí a zapisovatele
4. Zpráva VV HC Lomnice o činnosti spolku
5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2021
6. Zpráva revizní komise
7. Schválení hospodářského výsledku za rok 2021 a rozhodnutí o jeho užití
8. Volba členů revizní komise
9.Schválení výše, splatnosti a způsobu placení členských příspěvků
10.Schválení Výroční zprávy za rok 2021
11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr:
Pokud nebude valná hromada schopna se usnášet, bude se konat náhradní valná hromada ve stejném termínu v 18.30 hodin s nezměněným programem. Žádáme členy, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit Valné hromady klubu, aby vyplnili plnou moc k jejich zastupování jinému členovi. V průběhu valné hromady obdrží každý zúčastněný člen drobné občerstvení.